• 210 9844880 -
  • 6942 291212
  • Αρτέμιδος 60, Π. Φάληρο, Νότια προάστια – Αθήνα

Triplex υπερηχοκαρδιογράφημα

Triplex υπερηχοκαρδιογράφημα

Ο Καρδιολόγος κ. Β. Παναγιωτίδης έχει εξοπλισμένο το Ιατρείο του με τελευταίας τεχνολογίας υπερηχοκαρδιογράφο (Genaral Electric  S60N)  με τον οποίο μπορεί να διενεργήσει υπερηχοκαρδιογραφήματα με τις νέες τεχνικές  speckle tracking  και stress echo. Επίσης, για τους ασθενείς του που επισκέπτεται κατ΄οίκον διαθέτει σύγχρονο φορητό υπερηχοκαρδιογράφο (GE  VIVIDe).

mixanima yperixou kardias

Το Τriplex καρδιάς,  είναι μία ακίνδυνη, μη επεμβατική εξέταση που διενεργείται προκειμένου ο καρδιολόγος να κάνει απευθείας έλεγχο στη λειτουργία της καρδιάς.  Διενεργείται σε άτομα για τα οποία από τις προηγούμενες εξετάσεις έχουν προκύψει κάποια ευρήματα, ή εφόσον υπάρχει ειδικό κληρονομικό ιστορικό.

Για την εξέταση χρησιμοποιούνται υπέρηχοι και όχι ιονίζουσα ακτινοβολία, άρα είναι ασφαλής ακόμη και για εγκύους ή παιδιά.

Κατά την εξέταση, υψηλής συχνότητας ηχητικά κύματα αποστέλλονται μέσω μιας συσκευής που ονομάζεται ηχοβολέας (transducer). Η συσκευή λαμβάνει την αντανάκλαση (ηχώ) των ηχητικών κυμάτων, καθώς αυτά ανακλώνται από τα διάφορα μέρη της καρδιάς σας. Οι ήχοι αυτοί μετατρέπονται σε κινούμενες εικόνες της καρδιάς, μεταφέρονται στην οθόνη του ηχωκαρδιογράφου και αξιολογούνται από τον καρδιολόγο.

Το triplex  παρέχει πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία της καρδιάς, των βαλβίδων (για την ύπαρξη στενώσεων ή ανεπάρκειάς τους), καθώς και των μεγάλων αγγείων που την περιβάλλουν.  Εκτός από το σχήμα και τις διαστάσεις της καρδιάς, ο ιατρός μπορεί να καθορίσει με ακρίβεια τη συστολική λειτουργία της καρδιάς, την ύπαρξη ουλής στο μυοκάρδιο ως συνέπεια προηγούμενου εμφράγματος, τη διαστολική λειτουργίας της καρδιάς, την παρουσία μαζών και όγκων ή θρόμβων της καρδιάς και να διαγνώσει συγγενείς καρδιοπάθειες. Επίσης, με την εξέταση μπορούν να γίνουν και αιμοδυναμικές μετρήσεις (μέτρηση πιέσεων στις καρδιακές κοιλότητες, ποσοτικοποίηση ανεπαρκειών κλπ).

Η εξέταση δεν χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη προετοιμασία. Ο εξεταζόμενος είναι χωρίς τα ρούχα από την μέση και πάνω. Τοποθετείται ειδικό ζελέ υπερήχων. Η εξέταση μπορεί να διαρκέσει από 15 λεπτά μέχρι μισή ώρα, αναλόγως των ευρημάτων και των αναγκών του ασθενούς, ο οποίος όμως δεν υφίσταται καμία ενόχληση.