• 210 9844880 -
 • 6942 291212
 • Αρτέμιδος 60, Π. Φάληρο, Νότια προάστια – Αθήνα

Εκτίμηση καρδιακού κινδύνου

Στο ιατρείο οι εξεταζόμενοι, ανάλογα με το ατομικό, οικογενειακό  ιστορικό και την κλινικοεργαστηριακή εξέταση υπολογίζεται ο 10ετής καρδιαγγειακός κίνδυνος (ΚΑΚ).

Ο 10ετής καρδιαγγειακός κίνδυνος είναι η πιθανότητα ενός ατόμου να εκδηλώσει ένα καρδιαγγειακό επεισόδιο (π.χ. έμφραγμα μυοκαρδίου, ασταθής στηθάγχη, καρδιακή ανακοπή) μέσα στην επόμενη 10ετία. Θα πρέπει να υποβάλλονται  σε εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου κάθε άτομο άνω των 30 ετών. Πολλά άτοµα συχνά αγνοούν ή υποτιμούν τον καρδιαγγειακό τους κίνδυνο και αυτό είναι επικίνδυνο για την υγεία και την επιβίωση τους.

Πως υπολογίζεται ο καρδιαγγειακός κίνδυνος

 • Καταγράφεται η ηλικία και το φύλο. Το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων, εάν πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη και τα φάρμακα που λαμβάνει. Γίνεται μέτρηση του βάρους, ύψους και η περιφέρεια μέσης. Σημειώνεται η φυσική δραστηριότητα και οι καπνιστικές του συνήθειες.
 • Εξετάζονται οι βιοχημικές εξετάσεις αίματος όπως η ολική, η «καλή» και η «κακή» χοληστερόλη, ή λιποπρωτεΐνηΑ (Lpα), η αντίσταση στην ινσουλίνη, απολιποπρωτείνη Β , Ομοκυστεΐνη, Σημαντική εξέταση επίσης είναι και η παρουσία μικρολευκωματινουρίας στα ούρα.
 • Μετριέται η αρτηριακή πίεση στα άνω και κάτω άκρα και υπολογίζεται ο κνημοβραχιόνιος δείκτης ( ΑΒΙ Index).
 • Γίνεται Ηλεκτροκαρδιογράφημα και Triplex καρδίας για να υπολογιστεί η υπερτροφία αριστερής κοιλίας ( η ύπαρξη υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας υπάρχει συνήθως σε αρρύθμιστη αρτηριακή υπέρταση και είναι ανεξάρτητος παράγοντας KAK ). Βάσει όλων αυτών υπολογίζεται ο καρδιαγγειακός κίνδυνος.

Εάν  με τις παραπάνω εξετάσεις προκύψει το άτομο βρίσκεται σε πολύ υψηλό ΚΑΚ γίνονται λειτουργικές δοκιμασίες αξιολόγησης κινδύνου όπως η δοκιμασία κόπωσης σε τάπητα και η δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία με φάρμακα (stress echo με δοβουταμίνη και contrast).

Με το Triplex καρωτίδων γίνεται η μέτρηση του πάχους του έσω-μέσου χιτώνα (Intima-Media Thickness – IMT). Το IMT αντικατοπτρίζει το φορτίο της στεφανιαίας  νόσου και σχετίζεται   με τον  καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Η αξονική στεφανιογραφία είναι μια εξειδικευμένη απεικονιστική τεχνική που παρέχει διαγνωστικές πληροφορίες για τις στεφανιαίες αρτηρίες και τον υπολογισμό του score  ασβεστίου (CAC score). Άτομα με CAC score >400 είναι πολύ υψηλού καρδιαγγειακού κίνδυνου.

Με βάση τις παραπάνω εξετάσεις έχει κατηγοριοποιηθεί ο καρδιαγγεικός κίνδυνος σε 4 ομάδες:

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΑΡΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Υπολογιζόμενο SCORE 10ετούς κινδύνου καρδιαγγειακών συμβαμάτων >10%

Τεκμηριωμένη καρδιαγγειακή νόσος

 • Ιστορικό οξέος στεφανιαίου επεισοδίου
  • Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
  • Ασταθής στηθάγχη
 • Στεφανιαία επανάγγειωση
  • Βy Pass
  • PCI stent
 • AEE
 • Περιφερική αρτηριοπάθεια

Σακχαρώδης διαβήτης + άλλος παράγοντας κινδύνου:

 • Με βλάβη οργάνου στόχου
 • Πρωτείνουρια
 • Μικρολευκωματίνουρια
 • Αμφιβληστροειδιπάθεια
 • Με συνυπάρχοντα παράγοντα κινδύνου
 • Κάπνισμα
 • Αρτηριακή υπέρταση
 • Δυσλιπιδαιμία

Σοβαρή νεφρική νόσος GFR <30ml/min

Οικογενής υπερχοληστερολαιμία + ένας άλλος παράγοντας κινδύνου:

 • CT CAC SCORE >400
 • ABI SCORE <0,9
 • Lp(a) >30mg/dl
 • PLAC TEST Lp-PLA2 > 235 ng/ml
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΑΡΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Υπολογιζόμενο  SCORE  10ετούς κινδύνου καρδιαγγειακων συμβαμάτων  >5 ΚΑΙ <10%

 • Οικογενής υπερχοληστερολαιμία χωρίς άλλο παράγοντα κινδύνου
 • Σακχαρώδης διαβήτης
  • HOMA-IR index >2,9 σημαντική αντίσταση στην ινσουλίνη.
 • Νεφρική νόσος GFR 30- 59 ml/min
 • Σημαντικά αυξημένα παθολογικά επίπεδα μεμονωμένων παραγόντων κινδύνου:
  • CHOL> 310 mg /ml
  • AY > 180/110 mmHg
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΡΙΟΥ ΚΑΡΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Υπολογιζόμενο  SCORE  10ετούς κινδύνου καρδιαγγειακων συμβαμάτων >1 ΚΑΙ <5%

 • Σακχαρώδης διαβήτης
  • Τύπου Ι < 35 ΕΤΩΝ
  • Τύπου ΙΙ < 50 ΕΤΩΝ
  • Με διάρκεια διαβήτη <10 έτη χωρίς άλλους παράγοντες κινδύνου
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΑΡΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Υπολογιζόμενο SCORE  10ετούς κινδύνου καρδιαγγειακων συμβαμάτων    >1