• 210 9844880 -
  • 6942 291212
  • Αρτέμιδος 60, Π. Φάληρο, Νότια προάστια – Αθήνα

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μια ταχεία, χωρίς επιβάρυνση του οργανισμού, σημαντική καρδιολογική εξέταση, από τις πρωταρχικές που γίνονται κατά το check up σε ένα καρδιολογικό ιατρείο. Στο ιατρείο μας διαθέτουμε σύγχρονο ηλεκτροκαρδιογράφο General Electric MAC 1200 ST 12 απαγωγών.

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) γίνεται με την τοποθέτηση ηλεκτροδίων καταγραφής, στους καρπούς, στους αστραγάλους και στον θώρακα. Με το ΗΚΓ μπορεί να τεθεί η διάγνωση σοβαρών ή μη αρρυθμιών, ισχαιμίας/ εμφράγματος του μυοκαρδίου και να αποκλεισθούν πολλές σοβαρές καρδιακές νόσοι.

Εάν το ΗΚΓ δεν είναι φυσιολογικό, ο ιατρός ζητάει περαιτέρω καρδιολογικές εξετάσεις.

akoystika