• 210 9844880 -
 • 6942 291212
 • Αρτέμιδος 60, Π. Φάληρο, Νότια προάστια – Αθήνα

Καρδιακός έλεγχος ενηλίκων

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 20- 40 ΕΤΩΝ

 • Στην ηλικία των 20-40 ετών οι παθήσεις έχουν συνήθως έντονα συμπτώματα και οι ασθενείς οδηγούνται από μόνοι τους  στο γιατρό .
 • Στις ηλικίες αυτές πρέπει να ελέγχεται η αρτηριακή πίεση και κάθε 2 χρόνια να γίνεται έλεγχος για  αυξημένη χοληστερίνη και  σακχαρώδη διαβήτη.
 • Στα άτομα με οικογενειακό ιστορικό ο έλεγχος πρέπει να είναι πιο συχνός.
 • Στις ηλικίες αυτές πρέπει να  δίδονται συμβουλές για αποφυγή του καπνίσματος, κατάχρησης αλκοόλ, καθιστικής ζωής και παχυσαρκίας.

Εάν ένα άτομο,  δεν έχει κάποιο παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακές νόσους  θα πρέπει να κάνει:

 • Στα 30-39 : Καρδιολογική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα & triplex καρδιάς.
 • Επανάληψη κάθε τρία χρόνια (εάν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα).

Εάν ένα άτομο πάνω από 30 ετών έχει παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα (κάπνισμα, υπέρταση, κληρονομικό ιστορικό για πρώιμη εμφάνιση στεφανιαίας νόσου, υπερλιπιδαιμία, παχυσαρκία ή σακχαρώδη διαβήτη), θα πρέπει να κάνει καρδιολογική εξέταση ηλεκτροκαρδιογράφημα, τριπλέξ  καρδιάς και δοκιμασία κοπώσεως. Αν τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων είναι καλά, αλλά οι παράγοντες κινδύνου δεν τροποποιούνται και συνεχίζουν να υφίστανται, οι εξετάσεις αυτές πρέπει να επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ

Οι εξετάσεις που γίνονται ανα ηλικία:

 • Στα 40-49: Καρδιολογική εξέταση ηλεκτροκαρδιογράφημα, τριπλέξ καρδιάς  και επανάληψη κάθε δύο χρόνια.
 • Μετά τα 50 χρόνια: Καρδιολογική εξέταση ηλεκτροκαρδιογράφημα, τριπλέξ καρδιάς & δοκιμασία κόπωσης κάθε χρόνο.

Όλοι οι ενήλικες ηλικίας άνω των 40 ετών και ειδικά οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκτίμηση του δεκαετούς κινδύνου εμφάνισης καρδιακής νόσου.

 • Υψηλού κινδύνου άτομα  θεωρούνται  όσοι έχουν πάνω από 5% πιθανότητα να παρουσιάσουν ένα καρδιαγγειακό νόσημα στην επόμενη δεκαετία. Οπότε χρειάζονται τουλάχιστον 6μήνη καρδιολογική παρακολούθηση  και επιθετική φαρμακευτική αγωγή.
 • Μετρίου  κινδύνου είναι τα άτομα που ο κίνδυνος εκδήλωσης νόσου είναι μεταξύ 1% και 5%, οπότε απαιτείται ετήσια καρδιολογική εξέταση  με ηλεκτροκαρδιογράφημα, εξειδικευμένες εξετάσεις και αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου.
 • Χαμηλού κινδύνου άτομα, με λιγότερες από 1% πιθανότητα παρουσίασης καρδιαγγειακού νοσήματος στην επόμενη δεκαετία. Παρακολούθηση κάθε 2 χρόνια μέχρι την ηλικία των πενήντα και μετά κάθε χρόνο.