• 210 9844880 -
  • 6942 291212
  • Αρτέμιδος 60, Π. Φάληρο, Νότια προάστια – Αθήνα

Προληπτικό καρδιολογικό check up

Η διενέργεια καρδιολογικού check up σε τακτά χρονικά διαστήματα, αποτελεί την κορωνίδα του προληπτικού ελέγχου σε κάθε ηλικία. Η περιοδικότητα των εξετάσεων αυτών προσδιορίζεται από τον ίδιο τον καρδιολόγο εξατομικευμένα, διότι έχει σχέση τόσο με τα ευρήματα όσο και το οικογενειακό ιστορικό. Επίσης, σχετίζεται με τις δράσεις που ένα άτομο προτίθεται να αναπτύξει ( ανταγωνιστικό αθλητισμό, χειρουργική επέμβαση, τοκετό κ.α.).

 

Εάν ένα άτομο, δεν έχει κάποιο παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακές νόσους  θα πρέπει να κάνει:

  • Στα 30-39 : Καρδιολογική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα & triplex καρδιάς.
  • Επανάληψη κάθε τρία χρόνια (εάν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα).
hlektrokardiografos
  • Στα 40-49: Καρδιολογική εξέταση ηλεκτροκαρδιογράφημα, τριπλέξ καρδιάς  και επανάληψη κάθε δύο χρόνια.
  • Μετά τα 50 χρόνια: Καρδιολογική εξέταση ηλεκτροκαρδιογράφημα, τριπλέξ καρδιάς & δοκιμασία κόπωσης κάθε χρόνο.

 

Εάν ένα άτομο πάνω από 30 ετών έχει παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα (κάπνισμα, υπέρταση, κληρονομικό ιστορικό για πρώιμη εμφάνιση στεφανιαίας νόσου, υπερλιπιδαιμία, παχυσαρκία ή σακχαρώδη διαβήτη), θα πρέπει να κάνει καρδιολογική εξέταση ηλεκτροκαρδιογράφημα, τριπλέξ καρδιάς και δοκιμασία κοπώσεως. Αν τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων είναι καλά, αλλά οι παράγοντες κινδύνου δεν τροποποιούνται και συνεχίζουν να υφίστανται, οι εξετάσεις αυτές πρέπει να επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο.

 

Στο Ιατρείο μας ο Καρδιολόγος Βασίλης Παναγιωτίδης, κάνει εκτίμηση καρδιακού κινδύνου και διενεργεί εξειδικευμένα προληπτικά check up καρδιάς για διαφορετικές ομάδες ανθρώπων. Δείτε αναλυτικά: