• 210 9844880 -
  • 6942 291212
  • Αρτέμιδος 60, Π. Φάληρο, Νότια προάστια – Αθήνα

Stress echo

Stress echo

H καρδιολογική εξέταση stress echo (δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία) διενεργείται στα Καρδιολογικά Κέντρα που διαθέτουν αντίστοιχο γι΄ αυτές τις νέες τεχνικές υπερηχοκαρδιογράφο (όπως το  Genaral Electric  S60N  του Ιατρείου μας). Ο καρδιολόγος που την διενεργεί πρέπει να έχει ειδική πιστοποίηση από το ΚΕΣΥ. H εξέταση περιλαμβάνει την “κόπωση” της καρδιάς και άρα την αύξηση των απαιτήσεών της σε αιμάτωση, όχι με φυσική άσκηση (όπως στην απλή δοκμασία κόπωσης) αλλά με τη χορήγηση φαρμάκων που αυξάνουν την καρδιακή συχνότητα, την αρτηριακή πίεση και την συσταλτικότητα της καρδιάς.

Στο CARDIO-LAB διενεργείται stress echo με δοβουταμίνη και ταυτόχρονα contrast echo (υπερηχοκαρδιογραφία αντίθεσης) με χρήση ηχοσκιερού παράγοντα για την καλύτερη δυνατή απεικόνιση και αξιολόγηση των ευρημάτων.

Stress echo με δοβουταμίνη

Η εξέταση ενδείκνυται ειδικά για άτομα που δεν μπορούν να υποβληθούν σε δοκιμασία κόπωσης σε διάδρομο όπως ασθενείς με βηματοδότη, κ.α.
Ο εξεταζόμενος πριν προσέλθει, έχει λάβει οδηγίες από τον ιατρό. Κατά την εξέταση χορηγείται δοβουταμίνη ενδοφλέβια με προοδευτικά αυξανόμενο ρυθμό, ενώ ταυτόχρονα ο ιατρός λαμβάνει υπερηχογραφικές εικόνες της καρδιάς και στοιχεία από το ηλεκτροκαρδιογραφημα, την αρτηριακή πίεση και τον κορεσμό του οξυγόνου. Η εξέταση περιλαμβάνει 4 στάδια διάρκειας 3 λεπτών το καθένα και διαρκεί συνολικά 30 με 40 λεπτά. Εάν κάποια από τις αρτηρίες της καρδιάς είναι στενωμένη τότε καθώς αυξάνεται η καρδιακή συχνότητα, αναμένεται να εμφανισθούν διαταραχές στην κινητικότητα των τοιχωμάτων της.

stress echo

Με το stress echo ανιχνεύεται με μεγάλη ακρίβεια η στεφανιαία νόσος, γίνεται διερεύνηση  του θωρακικού πόνου και της στηθάγχης, καταγράφεται η βαρύτητα βαλβιδικών νόσων,  η βαρύτητα της υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας και γίνεται  παρακολούθηση ασθενών που έχουν υποβληθεί σε αγγειοπλαστική ή καρδιοχειρουργική επέμβαση. Επίσης ελέγχεται η ανάγκη επαναγγείωσης του μυοκαρδίου (βιωσιμότητα).

Η διαγνωστική ακρίβεια του stress echo με δοβουταμίνη  και contrast είναι ισάξια του σπινθηρογραφήματος καρδιάς και της μαγνητικής τομογραφραφίας ενώ έχει το πλεονέκτημα της αποφυγής χορήγησης ιονίζουσας ακτινοβολίας.