• 210 9844880 -
  • 6942 291212
  • Αρτέμιδος 60, Π. Φάληρο, Νότια προάστια – Αθήνα

Βαλβιδοπάθειες

Βαλβιδοπάθειες

Οι βαλβιδοπάθειες αφορούν παθήσεις στις βαλβίδες της καρδιάς που είτε ανεπαρκούν είτε έχουν υποστεί στένωση. Οι βλάβες μπορεί να οφείλονται σε οργανική ανεπάρκεια, δηλαδή κάποια άτομα γεννήθηκαν με τη συγκεκριμένη ανατομική βλάβη είτε σε λειτουργική ανεπάρκεια, δηλαδή η βαλβίδα παραμορφώθηκε, χαλάρωσε ή στένεψε λόγω κάποιας άλλης αιτίας στην καρδιά που προκάλεσε τη συγκεκριμένη βλάβη.

H ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας αποτελεί το συχνότερο βαλβιδικό νόσημα. Μπορεί ένας ασθενής να έχει επίσης ανεπάρκεια ή στένωση της αορτικής βαλβίδας, της μιτροειδούς βαλβίδας ή της τριγλώχνας βαλβίδας ή να συνυπάρχουν βλάβες σε περισσότερες της μίας βαλβίδες της καρδιάς.

Ο ρόλος του καρδιολόγου είναι να διαγνώσει εγκαίρως με τα  προληπτικά check up τα προβλήματα στην υγεία ενός ατόμου και ειδικότερα τα καρδιολογικά προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στις βαλβίδες. Να εξαλείψει με ειδικές οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή τους παράγοντες που οδηγούν σε βαλβιδοπάθειες διότι η ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών σταδιακά επιβαρύνεται πολύ, η νοσηρότητα είναι υψηλή και οδηγεί και σε άλλες συνοσηρότητες.

Επι διαγνωσμένης βαλβιδοπάθειας, ο Καρδιολόγος συστήνει ειδική φαρμακευτική θεραπεία και εάν το κρίνει αναγκαίο για την υγεία του ασθενούς, την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση της βαλβίδας καρδιοχειρουργικά ή ελάχιστα επεμβατικά με νέες τεχνικές.