• 210 9844880 -
  • 6942 291212
  • Αρτέμιδος 60, Π. Φάληρο, Νότια προάστια – Αθήνα

Κλινική Εξέταση – check up

Κλινική Εξέταση

Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει την λεπτομερή λήψη του οικογενειακού και ατομικού ιστορικού, την μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής συχνότητας.

Ακολουθεί η ακρόαση της καρδίας, του θώρακα, της κοιλίας, των καρωτίδων και των περιφερικών σφίξεων από τον ιατρό και η κλινική ψηλάφηση.

hlektrokardiografos

Η αξιολόγηση συμπληρώνεται με την μέτρηση του  κορεσμού του οξυγόνου του αίματος με παλμικό οξύμετρο και την αξιολόγηση του καρδιακού ρυθμού σε holter καρδιακού ρυθμού.

Διενεργείται ηλεκτροκαρδιογράφημα και ιατρός αφού το μελετήσει μπορεί να διενεργήσει πιο εξειδικευμένες εξετάσεις ή να ζητήσει περαιτέρω εξετάσεις που πρέπει να κάνει ο ασθενής και να τις προσκομίσει.